SRB  ENG
Udruženje alergologa i kliničkih imunologa Srbije (UAKIS)

Serbian Association of Allergology and Clinical Immunology (SAACI)
Home » Za pocetnu » EAACI pokroviteljstvo

EAACI pokroviteljstvo

Održavanje III Naucnog sastanka “Novine u alergologiji i klinickoj imunologiji” sa medjunarodnim učešćem je podržano od strane Evropske Akademije Alergologije i Klinicke Imunologije (EAACI)”

Podrška od strane EAACI