SRB  ENG
Udruženje alergologa i kliničkih imunologa Srbije (UAKIS)

Serbian Association of Allergology and Clinical Immunology (SAACI)
Home » Za pocetnu » III Naučni sastanak UAKIS

III Naučni sastanak UAKIS

III Naučni sastanak „Novine u alergologiji i kliničkoj imunologiji“ sa međunarodnim učešćem će biti održan od 04. do 07. oktobra 2018. god. u hotelu “Galleria” u Subotici

Sastanak organizuje Udruženje alergologa i kliničkih imunologa Srbije, koje ujedno proslavlja i 60 godina postojanja.

Na ovom skupu očekujemo prisustvo oko 150 lekara iz Srbije i regiona, kako alergologa i kliničkih imunologa, tako i ostalih grana medicine koje se interdisciplinarno bave alergologijom i kliničkom imunologijom. Naučni program, koji će biti akreditovan od strane nacionalne agencije za akreditaciju će podrazumevati, osim plenarnih predavanja i predavanja po pozivu gostiju iz inostranstva, prikaze naučnih radova domaćih autora i institucija, simpozijume i praktične radionice sa ciljem unapređenja praktičnih znanja iz ove oblasti.
Ovo će biti odlična prilika za učenje i unapređenje znanja iz ove oblasti, kao i umrežavanje svih onih kojima je misija podizanje nivoa svesti o značaju ovih bolesti, sveopšta dobrobit pacijenata i poboljšanje njihovog kvaliteta života.

Glavne teme:
1. Anafilaksa
2. Angioedemi i imunodeficijencije
3. Udružena bolest disajnih puteva (Jedan disajni put-jedna bolest)
4. Alergenska imunoterapija
5. Vaskulitisi

Pozivamo vas da prisustvujete i uzmete aktivno učešće na ovom skupu, i da u stručnoj i prijateljskoj atmosferi razmenite znanja i iskustva sa kolegama.

-Pozivno pismo-

-Registracioni formular

Finalni program

-Uputstvo za pripremu apstrakata-

PREDAJTE RAD