SRB  ENG
Udruženje alergologa i kliničkih imunologa Srbije (UAKIS)

Serbian Association of Allergology and Clinical Immunology (SAACI)
Home » Uncategorized » Vizija i misija
Vizija i misija

Vizija i misija

Alergijske i imunološki posredovanih bolesti kao što su astma, rinitis, ekcem, alergija na hranu i lekove, teške anafilaktičke reakcije, autoimunski poremećaji, imunodeficijencije, predstavljaju značajan zdravstveni problem širom sveta i predmet brojnih istraživanja vodećih referentnih centara u svetu.

Udruženje Alergologa i kliničkih imunologa Srbije (UAKIS) je osnovano sa ciljem da se podigne svest o značaju alergijskih i imunološki posredovanih bolesti u regionu i da se promovišu programi prevencije i lečenja ovih oboljenja u Srbiji.

Vizija UAKIS je kontinuirano profesionalno usavršavanje članova, primene novina, novih saznanja i veština u oblasti alergologije i kliničke imunologije, a u u cilju očuvanja i poboljšanja zdravlja ljudi obolelih od alergijskih i imunološki posredovanih bolesti koje su poslednjih decenija poprimile epidemijski karakter i predstavljaju značajan zdravstveni problem. Cilj je i održavanje uspešne saradnje sa Evropskom akademijom alergologa i kliničkih imunologa (EAACI) i drugim organizacijama koja se bave ovom oblašću.

Misija UAKIS je profesionalno pružanje visokospecijalizovanih usluga i lečenje pacijenata u skladu sa vodičima i preporukama EAACI i drugih vodećih udruženja koja se bave alergologijom i kliničkom imunologijom.

  • Promocija bazičnih i kliničkih istraživanja u oblasti alergologije i kliničke imunologije
  • Referentno nacionalno telo za alergologiju i kliničku imunologiju
  • Podsticanje i obezbeđivanje kontinuiranog obrazovanja
  • Promocija dobre kliničke prakse u oblasti alergologije i kliničke imunologije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*