Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je u organizaciji Srpske grupe za primarne imunodeficijencije i Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije 23.11.2019. godine na Kopaoniku održan Združeni nacionalni simpozijum pod nazivom „Primarne imunodeficijencije-principi i praksa“.

Skup je akreditovan u Zdravstvenom savetu RS pod brojem A-1-1920/19 i nosi 8 bodova za predavače i 4 poena za polaznike seminara.

Ovaj simpozijum je prvenstveno bio namenjen svim lekarima koji su uključeni u lečenje obolelih od primarnih imunodeficijencija kako u pedijatrijskoj tako i adultnoj populaciji.

Pored bogatog edukativnog sadržaja i razmene iskustava, aktivni učesnici su imali priliku da poboljšaju međusobnu saradnju, utvrde stara ili pak steknu nova prijateljstva i sa sobom ponesu nova saznanja i drage uspomene.

Program sastanka koji možete videti ovde.