Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će ovogodišnji Kongres Evropskog Respiratornog Udruženja (ERS) biti održan od 7. do 9. septembra 2020.godine.

Ovaj jubilarni 30.Međunarodni Kongres ERS-a osmišljen je kao inovativni i interaktivni virtuelni događaj koji ima za cilj povezivanje stručnjaka, dalju edukaciju i uvid u najnovija naučna dostignuća i saznanja.

Više informacija o samom Kongresu možete saznati na sledećim stranicama:

www.erscongress.org

www.erscongress.org/practical-information-2020/covid-19-statement

Srdačan pozdrav,

Prof.dr Vesna Tomić-Spirić
Predsednik Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije