Alergijske i imunološki posredovane bolesti kao što su astma, rinitis, ekcem, alergija na hranu i lekove, teške anafilaktičke reakcije, autoimunski poremećaji, imunodeficijencije, predstavljaju značajan zdravstveni problem širom sveta i predmet brojnih istraživanja vodećih referentnih centara u svetu.

Udruženje Alergologa i kliničkih imunologa Srbije (UAKIS) je osnovano sa ciljem da se podigne svest o značaju alergijskih i imunološki posredovanih bolesti u regionu i da se promovišu programi prevencije i lečenja ovih oboljenja u Srbiji.

Vizija UAKIS je kontinuirano profesionalno usavršavanje članova, primena novina, novih saznanja i veština u oblasti alergologije i kliničke imunologije a u cilju očuvanja i poboljšanja zdravlja ljudi obolelih od alergijskih i imunološki posredovanih bolesti koje su poslednjih decenija poprimile epidemijski karakter i predstavljaju značajan zdravstveni problem.
Cilj je i održavanje uspešne nacionalne, regionalne i međunarodne saradnje sa Evropskom akademijom alergologa i kliničkih imunologa (EAACI) i drugim organizacijama koja se bave ovom oblašću.
Misija UAKIS je:
  • Profesionalno pružanje visokospecijalizovanih usluga i lečenje pacijenata u skladu sa vodičima i preporukama EAACI i drugih vodećih udruženja koja se bave alergologijom i kliničkom imunologijom.
  • Promocija kliničkih i bazičnih istraživanja u oblasti alergologije i kliničke imunologije
  • Referentno nacionalno telo za alergologiju i kliničku imunologiju
  • Podsticanje i obezbeđivanje kontinuiranog obrazovanja i informisanja
  • Promocija i implementacija dobre kliničke prakse u oblasti alergologije i kliničke imunologije.