Poštovane kolege, Na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja alergologa i kliničkih imunologa, odlučeno je da se:

IV Kongres alergologa i kliničkih imunologa Srbije sa međunarodnim učešćem

“INTERDISCIPLINARNE TEME U ALERGOLOGIJI i KLINIČKOJ IMUNOLOGIJI“

održi kao VIRTUELNI KONGRES od 6 – 9. maja 2021. godine u hotelu “Crowne Plaza” u Beogradu. Učesnici će pratiti Kongres preko ZOOM platforme. Svi registrovani učesnici sa regulisanom kotizacijom će nekoliko dana pred početak Kongresa dobiti pristupne linkove za uključenje na Kongres. Kao što smo istakli, naučni program pokrivaće različite aspekte prevencije, dijagnostike i lečenja alergijskih, atopijskih bolesti disajnih puteva i kože, hipersenzitivnih reakcija na lekove, anafilakse, vaskulitisa i sistemskih bolesti vezivnog tkiva, imunodeficijencija, i svih drugih imunološki posredovanih oboljenja, i biće prilagođen različitim specijalnostima sa kojima smo interdisciplinarno povezani.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Radovi će biti objavljeni u elektronskom Zborniku radova. Rok za slanje apstrakata je 25. april. 2021. godine.

Tehnička realizacija:

ARIA Conference & Events d.o.o.
Biljana Latinović Tanasković,
kancelarija: 011.2600.978,
mobilni: + 381 63 7784 184;
e-mail: b.tanaskovic@aria.co.rs; office@aria.co.rs.

Uz srdačan pozdrav, unapred se radujemo susretu i plodonosnom radu.

S poštovanjem,

Prof. dr Vesna Tomić-Spirić

Predsednik Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije (UAKIS)

PRILOZI:

 Registracioni formular
 Instrukcije za slanje apstrakata